Archive for the tag "Bejaardentehuis 1979"

• Bejaardentehuis Groenewoude