Archive for the tag "Het Genootschap Onze Taal"

• Prinses Juliana beschermvrouwe van Het Genootschap Onze Taal, 25 oktober 1995.