Archive for the tag "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

• Verkiezing leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 6 september 1989