• Hans Clevers (KNAW)

Geneticus en arts Hans Clevers (1957) is sinds 1 juni 2012 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast is hij, sinds 2002, hoogleraar moleculaire genetica aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC-U).

•Trippenhuis Amsterdam, interview door Peter Boorsma voor Nefarma& Date: 05-12-12 Time: 14:52:37

• Trippenhuis Amsterdam, interview door Peter Boorsma voor Nefarma& Date: 05-12-12 Time: 14:52:37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: